Supervision for professionelle

Jeg tilbyder supervision inden for følgende områder:

  • Autorisation af psykologer inden for PPR
  • Faglig udvikling af ledere både i privat og offentligt regi
  • Faglig udvikling af medarbejdere/ansatte
  • Gruppesupervision til ansatte på opholdssteder, dagbehandlingstilbud, døgninstitutioner, daginstitutioner, skoler mv.