Henvisning fra egen læge

I Danmark ydes der tilskud fra Den Offentlige Sygesikring hvis din egen læge skønner, at du befinder din i en krise, samt tilhører en af nedenstående grupper:

• Røveri-, volds- og voldtægtsofre – der kan også være tale om vidner hertil, eller andre indirekte ofre.

• Trafik- og ulykkesofre. Ved trafikofre- eller ulykkesofre forstås den eller de direkte involverede, samt eventuelle indirekte involverede.

• Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.

• Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom. Det kan også omfatte selve det at få diagnosen alvorlig/invaliderende sygdom.

• Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom. Ved pårørende forstås normalt den nærmeste familie.

• Pårørende ved dødsfald, inklusive forældre til et dødfødt barn.

• Personer, der har forsøgt selvmord.

• Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.

• Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.

• Personer med let til moderat depression, fra 18 år.

• Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD (tvangslidelser), fra 18 år.

Herudover er det som udgangspunkt et krav, at du bliver henvist inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp. Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed, med undtagelse af grupperne: incest/seksuelle overgreb mod personer under 18 år, depression eller angst.

Din læge vil typisk ikke anbefale en bestemt psykolog, så du skal selv finde en psykolog – det betyder til gengæld, at du selv frit kan vælge mellem alle de psykologer i hele landet, der har aftale med sygesikringen (også kaldet psykolger med ydernummer). Brug søgefunktionen i Psykologbogen til let at finde en psykolog, hvor du kan bruge din henvisning fra lægen her

Når du har valgt en psykolog, ringer du til pågældende for at aftale en tid. Psykologen kan hente din lægehenvisning frem elektronisk. Der kan være lang ventetid hos nogle psykologer, og du bestemmer selv, om du vil vente på en ledig tid, eller finde en anden psykolog. Hvis kort ventetid er vigtig for dig, så kan du bruge søgefunktionen ”ventetider” i Psykologbogen her

Tilskuddet udgør 60 % af psykologens honorar. Du kan højst få tilskud til 12 samtaler. Personer med let til moderat depression eller angst, herunder OCD (tvangslidelser), kan efter genhenvisning fra egen læge modtage yderligere 12 samtaler med tilskud. Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

Hvis du skifter psykolog gælder henvisningen fra din læge stadig. Fortæl blot den nye psykolog, at der er tale om et skift, så tager psykologen kontakt til regionen og får oplyst, hvor mange konsultationer, du har tilbage på henvisningen. Med en lægehenvisning kan du frit vælge, hvilken psykolog tilknyttet sygesikringen (også kaldet psykolog med ydernummer), der ønskes behandling hos.

TIL UNGE

Er du imellem 18 og 24 år, og lider af let til moderat angst eller depression, kan du få gratis psykologhjælp med lægehenvisning